BUDOWA DRÓG, ODWADNIANIE TERENU

Roboty ziemne są bardzo ważnym obszarem naszych usług. Zajmujemy się zarówno kompleksową budową dróg i chodników z kostki betonowej i kamiennej, jak i montażem instalacji.

Z naszą szczegółową ofertą możecie zapoznać się poniżej:

Przygotowanie terenu pod budowę

 • wykopy
 • niwelacja terenu
 • formowanie nasypów

 

Montaż instalacji - kompleksowa budowa sieci

 • wodnej
 • sanitarnej
 • deszczowej

 

Odwadnianie terenu

 • montaż pomp odwadniających z igłofiltrami

 

Prace budowlane

 • budowa dróg, chodników, placów, ścieżek rowerowych
 • rozbiórka istniejących ciągów komunikacyjnych
 • korytowanie i przygotowanie podłoża
 • układanie kostki.

 

roboty ziemne