Roboty ziemne

Budowa dróg, odwadnianie terenu

Roboty ziemne są bardzo ważnym obszarem naszych usług. Zajmujemy się zarówno kompleksową budową dróg i chodników z kostki betonowej i kamiennej, jak i montażem instalacji czy małą architekturą.

Z naszą szczegółową ofertą możecie zapoznać się poniżej:

 • wykopy
 • niwelacja terenu
 • formowanie nasypów
 • wodnej
 • kanalizacyjnej
 • deszczowej
 • montaż pomp odwadniających z igłofiltrami
 • budowa dróg, chodników, placów, ścieżek rowerowych
 • rozbiórka istniejących ciągów komunikacyjnych
 • korytowanie i przygotowanie podłoża
 • układanie kostki.

Ponadto świadczymy usługi z zakresu budowy małej architektury oraz zakładania terenów zielonych.